Байланыш

AddressIcon

Байланыш үчүн:
Кыргыз Республикасы,
720044 Бишкек шаары, Бакаев көчөсү 132

Телефон: +996 (312) 87 00 15,
+996 (708) 88 66 04 (Тынчтыкбек)
+996 (700) 45 53 50 (Саламат)

www.flovell.kg
flovell.kyrgyz@gmail.com